Historie

Yamaha Venture Club Nederland bestaat VIJFTIEN JAAR (ter gelegenheid van het 3e lustrum juli 2006)

Toen in 1991 een aantal enthousiastelingen het initiatief namen om de club op te richten, waren er al acht jaar Yamaha Ventures op de weg. Eerdere pogingen om in club verband iets te organiseren waren in Nederland kennelijk door te veel amateuristische bedoelingen niet van de grond gekomen. Als club mogen we de initiatiefnemers daar dankbaar voor zijn. Zonder start was er nu geen viering van het vijftienjarig bestaan. Het voortbestaan van de club is alleen denkbaar zolang er enthousiaste bestuursleden en commissieleden zijn die zich veelal belangeloos zich inzetten voor de club. Het plezier van rijden met de Venture, het hebben van contacten met gelijkgestemden, het inwinnen van informatie over techniek, verkrijgbaarheid van onderdelen vormen het belangrijkste motief voor het lidmaatschap. Met het ouder worden van de Venture en geringe uitbreiding door import van de derde generatie blijven zal het berijden nog immer een invulling betekenen van een jongensdroom. Door de comfortabele duozit is voor veel dames het lidmaatschap een uitdaging. Het organiseren van een 15 jarig bestaan in de vorm van een internationaal treffen geeft aan dat de Yamaha Venture Club Nederland dit graag wil vieren.

Wim Zeestraten, voorzitter YVCN (2001 – 2008)

toast
00-firstweekend

De Yamaha Venture Club Nederland vervult de wens van de voorzitter (ter gelegenheid van het tweede lustrum, juli 2001)

Ter gelegenheid van het eerste lustrum heeft de toenmalige voorzitter de geschiedenis van de Yamaha Venture Club Nederland weergegeven middels een terugblik. Middels de laatste woorden in dat artikel sprak de voorzitter de wens uit dat de YVCN in 2001 nog springlevend en nog immer zo gezellig zijn als in 1996.

De leden van de YVCN hebben die wens in vervulling laten gaan. Het is elk jaar een genot om vast te kunnen stellen dat het aantal leden dat om welke reden dan ook het lidmaatschap beëindigd wordt overtroffen door het aantal nieuwe leden. Gebleken is dat door het feit, dat de Yamaha Venture sinds 1994 enkele jaren uit productie is geweest en dat het nieuwe model Yamaha Venture niet iedere venturerijder aanspreekt, het voortbestaan van de YVCN nimmer onder druk is komen te staan.

De basis voor de YVCN zoals die in het eerste lustrum is ontwikkeld en opgezet blijkt zeer goed te voldoen. De enige zorg die regelmatig aandacht vraagt is de bezetting van de activiteiten-commissies. De YVCN is daarin niet anders dan andere verenigingen. Het eerste lustrumfeest van de YVCN betekende tevens het ontstaan van een jaarlijks evenement voor Venturerijders. Het internationaal treffen was een feit. Inmiddels hebben de meeste Ventureclubs de taak van gastland al een keer vervuld. Zo zijn er na 1996 treffens geweest in Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Noorwegen. In Duitsland is er na een wat moeilijke start inmiddels ook al een echte Yamaha Venture Club. Vrijwel zeker kunnen we daar binnen enkele jaren ook een internationaal treffen tegemoet zien. De internationale treffens zijn uitgegroeid tot een van de jaarlijkse hoofdevenementen voor Yamaha Venture rijders, waaruit tevens vele per-soonlijke vriendschappen zijn ontstaan. Het is voor de YVCN dan ook een eer om in het jaar dat we 10 jaar bestaan voor de tweede keer het internationaal treffen te organiseren.

Binnen elke vereniging met een behoorlijk aantal leden gebeuren wel eens dingen waar men niet blij mee is. Binnen de YVCN is dat niet anders, echter is gebleken dat wij, daarmee bedoel ik alle leden van de YVCN, dat op een correcte manier aankaarten en zorgvuldig afhandelen. De vriendschapsbanden worden op zulke momenten zelfs hechter dan normaal. De vriendschapsbanden onderhouden is een van de doelen van de YVCN, daarbij is onlangs weer eens aangegeven dat die banden veel meer betekenen dan “een collega Venturerijder”.

Om vast te kunnen stellen of we in het tweede lustrum invulling hebben gegeven aan de wensen van de leden is er zojuist een enquête gehouden. Daarbij blijkt dat de YVCN nog steeds aan de wensen van de leden voldoet. Nu we het toch over communicatie hebben. De YVCN maakt ge-bruik van moderne communicatie kanalen. Zo wordt er veel gedaan via het internet. Dat heeft tevens als voordeel dat man de YVCN makkelijk kan benaderen is en dat er veel informatie beschikbaar is.

De afgelopen maanden is de organisatie van dit evenement heel druk in de weer geweest om alles in kannen en kruiken te krijgen. Aan interesse is er geen gebrek. Als je kijkt uit welke landen de deelnemers naar dit treffen zijn gekomen, dan ben je genoodzaakt om te zeggen dat Nederland heel populair is. Laten we, als dank voor alle bij de organisatie betrokken personen, er een geweldige happening van maken waar de deelnemers weer lang over zullen praten. Ik ben er van overtuigd dat we over 5 jaar het derde lustrum kunnen vieren. De YVCN is de club waarbij de leden vriendschappelijk en met respect met elkaar omgaan en zoiets moois blijft bestaan.

Beste leden, van harte gefeliciteerd met het 10 jarig bestaan van de Yamaha Venture Club Nederland.

Marius Derks, voorzitter (1997 – 2001)

1eLustrum_01

Peter Bakker schrijft geschiedenis, bij het eerste jubileum van de Yamaha Venture Club Nederland in 1996:

Misschien niet bij iedereen bekend, maar de huidige YVCN is eigenlijk niet de eerste Ventureclub in Nederland.
In 1990 waren er een aantal enthousiaste Venture-rijders van plan een heuse Ventureclub op te richten. Via een paar advertenties in MOTO73 maakten zij dit kenbaar en zij verzorgden een toertocht en een tweetal treffens. Zéér gezellig allemaal!!! Ikzelf maakte kennis met de mensen die dit allemaal organiseerden in juni 1991. Er waren toen grootse plannen… Echter, het kwam om diverse redenen allemaal niet zo van de grond.
Toen wij in September 1991 in Saasveld bij elkaar kwamen zou de club een feit zijn… Helaas! weer niet gelukt.
Wat ontgoocheld kwamen op een regenachtige middag een week later, Jan en Fredy van der Does, Ron de Regt en Ada van Lamoen, Claudia Bakker en mijn persoon bij elkaar.
Hoe was het mogelijk dat met zoveel enthousiastme in 1 jaar tijd nog steeds geen Ventureclub van de grond was gekomen?
Met ons zessen beraamden we een plannetje; we zouden zelf een echte club oprichten, in verenigingsvorm. We zouden niet meer wachten op de anderen, neen, we pleegden als het ware een regelrechte coupe! Het was een risico, ook al omdat het oprichten van een vereniging geld zou kosten, dat wij zelf zouden moeten inbrengen (denk o.a. aan notariskosten, K.v.K.), immers, betalende leden hadden wij niet (zou dat wel ooit gebeuren??).

Eén week later zaten wij bij de notaris om de statuten op te stellen. Nog geen twee weken later, op 25 oktober 1991, was de Yamaha Venture Club Nederland een feit!

Nu nog leden krijgen. Gelukkig hadden we de beschikking over een lijstje van mensen die aan evenementen van de vorige “club” hadden deelgenomen.
Met behulp van pas ontworpen briefpapier stelden wij deze mensen in kennis van de oprichting van de enige echte YVCN, en of zij a.u.b. lid wilden worden?? Nou dat viel alleszins mee, want in januari 1992 hadden wij 25 echte leden (14 Ventures).

Wij als kersverse bestuursleden van de YVCN, hadden ons zeer ambitieuze doelen gesteld; 6 keer per jaar de Venturepost uit laten komen, 6 keer per jaar een evenement (3 treffens en 3 toertochten), een technische middag, een nieuwjaarsreceptie en uiteraard de Algemene Ledenvergadering. Tevens wilden wij aan de weg timmeren om ons bestaan kenbaar te maken aan diverse instanties (die wellicht wilden sponsoren).
Actieve ledenwerving was aanvankelijk een doel. (Overigens, nu komen de leden vanzelf!).
Jullie begrijpen, dat de 6 enthousiastelingen hun handen vol hadden, het eerste jaar dat wij bestonden..
In de loop van ons bestaan is het ons, ondanks het feit dat de Venture in 1994 ophield te bestaan, eigenlijk altijd voor de wind gegaan. Het ledenaantal groeide met het jaar, de Toercommissie werd opgericht (wat scheelde ons dat veel werk!) en later de redactie van de Venturepost. Ook adverteerders droegen hun steentje bij.

En als je dan nu kijkt, anno 1996! Wat een prachtige club hebben wij toch! We hebben zo’n 160 leden, zijn alom bekend als een leuke en goed georganiseerde club en last but not least: we hebben een gezellige club, waar de leden (ook buiten de evenementen) voor elkaar klaar staan.
Dit is een compliment waard aan iedereen.

Aldus Peter Bakker, eerste Voorzitter en inmiddels Ere-lid van de Yamaha Venture Club Nederland
bij het voorwoord aan het eerste jubileum in 1996