onsbestuur

PIET HENDRIKS

• VOORZITTER•

CLAUDIA DENISSEN

• SECRETARIS •

Mail secretariaat

REMKO OOST

• PENNINGMEESTER •

ALBERT OOST

• ALG. BESTUURSLID •

AndreDrabbels

ANDRÉ DRABBELS

• ALG. BESTUURSLID •

Als team doen wij ons best om, samen met de toercommissie en de redactie, inhoud en leiding te geven aan onze club. Wij vergaderen 6 keer per jaar over allerlei zaken als binnengekomen en verzonden post tot relaties met buitenlandse clubs en andere relevante zaken.

Zeer belangrijke zaken worden democratisch op de Algemene Ledenvergadering ter discussie gesteld.

STATUTEN YAMAHA VENTURE CLUB NEDERLAND
HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERCOMMISSIE
tourcommissie

PATRICK DENISSEN

Mail toercommissie
ericdevries

ERIC DE VRIES

Profiel Toercommissielid