yamahaventureclubnederland

Ons bestuur / The board Ons bestuur / The board

AREND BAKELAAR

CLAUDIA DENISSEN

CAREL NOORDENDORP

ALBERT OOST

ANDRÉ DRABBELS

VOORZITTER

PENNINGMEESTER

SECRETARIS

ALG. BESTUURSLID

ALG. BESTUURSLID

Als team doen wij ons best om, samen met de toercommissie en de redactie, inhoud en leiding te geven aan onze club.

Wij vergaderen 6 keer per jaar over allerlei zaken als binnengekomen en verzonden post tot relaties met buitenlandse clubs en andere relevante zaken.

 

Zeer belangrijke zaken worden democratisch op de Algemene Ledenvergadering ter discussie gesteld.

 

STATUTEN YAMAHA VENTURE CLUB NEDERLAND

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TOERCOMMISSIE

 

 

Toercommissie / Tour Committee Toercommissie / Tour Committee

PATRICK DENISSEN

ERIC DE VRIES

Copyright © 2016

Yamaha Venture club Nederland. Typisch-M